Begeleiding op school

Wat heeft uw kind nodig om tot ontwikkeling te komen?

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd binnen scholen. Voor deze kinderen kan er een onderwijsarrangement worden aangevraagd vanuit school. Hierbij zal worden gekeken naar: Wat heeft uw kind nodig om tot ontwikkeling te komen?

Voor kinderen die een arrangement hebben toegewezen kan RT Met Passie de begeleiding bieden op school. In onderling overleg zal worden besproken op welke dagen en tijden de begeleiding plaats zal vinden.

Deze begeleiding kan bestaan uit het individueel begeleiding van een kind op cognitief gebied of begeleiding bij werkhoudingsproblemen. De begeleiding kan ook met een groepje plaatsvinden als dit beter is voor het kind. Uitgangspunt is: Wat heeft uw kind nodig. Er zal worden aangesloten bij de onderwijsbehoeften van uw kind en er zal een goede afstemming met de leerkracht, de school en de ouder plaatsvinden.

Mireille van Hasselt
RT Met Passie