Kindercoaching

Is er sprake van faalangst, onzekerheid of een laag zelfbeeld. Soms is daar een aanwijsbare oorzaak voor, maar vaak is dit al in aanleg aanwezig en openbaart het zich in een bepaalde ontwikkelingsfase.

Het moment dat je als ouder/ verzorger voelt dat het niet lekker gaat met je kind omdat het vaker boos of verdrietig is of bijvoorbeeld , is er vaak al een periode aan voorafgegaan van gesprekken op school met of zonder je kind, of een bezoek aan de huisarts omdat er zorgen zijn ontstaan. Kinderen vinden het lastig om verschillende emoties te benoemen en te herkennen, dit uit zich regelmatig in functionele klachten als buikpijn , hoofdpijn, spugen.

Door te kijken naar talenten, sterke karaktereigenschappen en mindset leert een kind te vertrouwen op zichzelf, beter om te gaan met lastige situaties en daarmee terug te komen in zijn kracht. De begeleiding is vaak kortdurend en gericht op het vergroten van weerbaarheid en veerkracht. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verandering zit in verbinding en veerkracht.

Wilt u weten wat we voor uw kind kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Sandra Wijnen
Hi Five kindercoaching